Diplomasi Muhabirleri Derneği, basın sektöründe diplomasi muhabiri olarak görev yapan gazetecileri biraraya getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak 6 Ekim 1997 tarihinde Ankara’da kuruldu.

DMD’nin kuruluş amacı, tüzüğünde de belirtildiği üzere, Türk dış politikasını ve diplomasi alanını yakından takip eden gazetecileri bir çatı altında toplamaktır. Böylece, uzmanlık gerektiren bir alan olarak diplomasi muhabirliğinin hem basın sektörü içinde hem de kamuoyunda saygın bir konuma yükseltmeyi de hedeflemektedir.

Diplomasi muhabirleri arasında sağlam bir dayanışma ortamı yaratmak, üyeler arasında birlikteliği sağlamak, çalışma koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak DMD’nin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Merkezi Ankara’da olan DMD’nin şubesi bulunmamaktadır. DMD, merkezi Ankara’da olan ve basın alanında faaliyet gösteren dernekleri çatısı altında toplayan G-9 Platformu’nun da üyesidir.

Vizyon & Misyon

Diplomasi muhabirleri arasında sağlam bir dayanışma ortamı oluşturmak ve çalışma koşullarını kolaylaştırmak için girişimlerde bulunmak DMD’nin öncelikli hedeflerinin başında geliyor. Diplomasi muhabirliğinin bir uzmanlık alanı olarak önemini koruması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar DMD’nin önemli bir misyonu olarak yürütülmektedir