Gazeteci Derneklerinden Akreditasyona Tepki

Gazeteci Derneklerinden Akreditasyona Tepki

Aralarında Diplomasi Derneği Muhabirleri’nin de bulunduğu G-9 Gazeteciler Platformu bazı basın kuruluşlarına uygulanan akreditasyonla ilgili açıklama yaptı.

Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller, Türkiye'nin demokratikleşmesi önündeki en ciddi sorunları oluşturuyor.

AKP iktidarının giderek artan eleştiri ve farklı görüşlere tahammülsüzlüğü; basın ve yayın kuruluşları üzerindeki baskıyı artırıp oto-sansürün yaygınlaşmasına yol açarken, sayıları yüzlere varan gazetecinin de işlerini kaybetmesine neden olmuştur.

Ulusal ve uluslararası birçok rapora da yansıyan bu durum, temel insan haklarının başında gelen ifade özgürlüğüne vurulmuş ciddi bir darbe olarak nitelendirilmiştir.
Bu doğrultudaki eleştirileri hiç dikkate almayan hükümet, sürekli yeni baskı uygulamalarını devreye sokarak basın üzerindeki kısıtlamaları yaygınlaştırmaktadır.
Bu yöndeki son gelişme, bir süredir Cumhurbaşkanlığı tarafından uygulanmakta olan akreditasyonun başta Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere devletin diğer kurumlarına yaygınlaştırılması olmuştur.

3 Kasım Pazartesi gününden itibaren belli medya gruplarına bağlı kurumlarda çalışan gazeteciler, kurumsal akreditasyonlarının olmasına ve Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kartlarına sahip olmalarına karşın adı geçen kurumlardaki faaliyetleri izleyememişlerdir.
Bu akreditasyon uygulamasına takılan Başbakanlık muhabirleri, mutad Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısını ve Başbakan'ın diğer kurumlardaki faaliyetlerini; diplomasi muhabirleri ise yine mutad bakanlık bilgilendirme toplantısını takip edememişlerdir.

Ne Başbakanlık ne de Dışişleri yetkilileri bu uygulamanın hangi hukuki temele dayandığı ya da hangi idari tasarrufla yaşama geçirildiği konusunda doyurucu bilgi vermişlerdir. Bu durum, uygulamanın keyfi bir karara dayandığını, ucunun açık olduğunu ve eleştirel haber ya da yorum sahipleri ve bağlı bulundukları kurumların benzer şekilde cezalandırılabileceğini göstermektedir.

Anlaşılan iktidar sahipleri, bir tür cezalandırma yöntemine dönüşen akreditasyon uygulamasını şekil, kapsam ve zamanı açısından genişletme ve yaygınlaştırma kararı alarak "Yeni Türkiye"nin özgür basına ve ifade özgürlüğüne bakışını ortaya koymak istemişlerdir.

AKP hükümeti; bu çağdışı, anti-demokratik, yasakçı ve sansürcü akreditasyon uygulamasına derhal son vermeli, eleştirel düşünceye saygı duymalı, gazetecilerin işlerini yapmalarına ve halkın haber alma hakkına engel çıkartmaktan vazgeçmelidir.


İktidara, bu uygulamalarının çağdaş demokrasilere değil despotizme yakıştığını anımsatırken, aşağıdaki meslek örgütleri olarak bu türden baskılara tüm gücümüzle karşı çıkacağımızı da belirtmek istiyoruz.

G-9 GAZETECİLER PLATFORMU:

 • Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği,
 • Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen)
 • Çağdaş Gazeteciler Derneği
 • Diplomasi Muhabirleri Derneği
 • Ekonomi Muhabirleri Derneği
 • Parlamento Muhabirleri Derneği
 • Profesyonel Haber Kameramanları Derneği
 • Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği
 • Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası (Basın İş)
 • Türkiye Foto Muhabirleri Derneği
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Temsilciliği,
 • Türkiye Gazeteciler Sendikası